top of page

AANSPREEKPUNT INGEGRITEIT

Aanspreekpunt Integriteit (API) binnen onze Judoclub

Als sportorganisatie hebben wij de belangrijke taak om een plezierige en veilige sportomgeving voor al onze leden te creëren. Grensoverschrijdend gedrag hoort hier uiteraard niet thuis. Wij ondersteunen deze belangrijke boodschap volledig en hebben ervoor gekozen om een Aanspreekpunt Integriteit (API) binnen onze club aan te stellen.

Wat doet het Aanspreekpunt Integriteit?

Het API is er om een luisterend oor te bieden aan iedereen die te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag of andere integriteitskwesties binnen de club. Het API is er voor alle sporters, ouders, vrijwilligers en medewerkers die een melding willen maken of behoefte hebben aan advies of ondersteuning.

Hoe werkt het API?

 1. Toegankelijkheid:

  • Het API is gemakkelijk te bereiken via [contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer, etc.]. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld.

 2. Vertrouwelijkheid:

  • We waarborgen de privacy van iedereen die contact opneemt met het API. Meldingen worden serieus genomen en zorgvuldig behandeld.

 3. Ondersteuning:

  • Het API biedt ondersteuning en advies, en kan indien nodig doorverwijzen naar professionele hulpdiensten voor verdere begeleiding.

 4. Preventie:

  • Naast het behandelen van meldingen werkt het API aan preventie door middel van workshops, voorlichtingen en het bevorderen van een veilige en respectvolle cultuur binnen de club.

 

Waarom is het API belangrijk?

Door een Aanspreekpunt Integriteit aan te stellen, laten we zien dat we als club grensoverschrijdend gedrag niet tolereren en actief werken aan een veilige sportomgeving. We willen dat iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt, zodat sporters optimaal kunnen presteren en genieten van hun sport.

Contactgegevens API - Uiteraard kan je de API ook aanspreken voor of na de trainingen

Heb je vragen, zorgen of behoefte aan een gesprek? Neem gerust contact op met ons Aanspreekpunt Integriteit. Samen zorgen we voor een sportomgeving waar iedereen zich thuis voelt.

Liever bij een Extern? Federatie-API Judo vlaanderen : Caroline Jannes of via hulplijn 1712

bottom of page